Certificatie

Home / Certificatie

Certificatie

Doelstelling

Certificering beoogt:

  • Verdere professionalisering en erkenning van het testberoep;
  • Eénduidige testwoordenschat en terminologie;
  • Ondersteuning van het carrièrepad van de tester.

Certificeringniveaus en Streams

Er bestaan drie certificeringniveaus waar u zich voor kunt certificeren binnen ISTQB:

  • Certified Tester Foundation Level;
  • Certified Tester Advanced Level;
  • Certified Tester Expert Level.

Er bestaan drie streams binnen ISTQB:

  • Core: deze richt zich op alle testers in een algemene situatie;
  • Agile: met specifieke uitbreidingen gericht op Agile werken;
  • Specialist: met specialisaties op allerlei gebieden voor testers die in een specifieke branche werken.

Het ISTQB Foundation level certificaat is dus de basis voor alle uitbreidingen zowel binnen de Core stream als voor de Agile of Specialist streams.

Voor de verschillende certificatieniveaus, wordt er gebruik gemaakt van verschillende niveaus van kennisbeheersing.  Meer informatie vindt u hier.

Examinering

BNTQB raadt aan om een geaccrediteerde opleiding te volgen.  Zo verhoogt u niet alleen uw slaagkansen substantieel, maar bovendien bent u zo zeker om het beoogde leerdoel te bereiken.  U vindt de geaccrediteerde opleiders voor ieder niveau onder menu item ‘Geaccrediteerde opleiders’. Aansluitend aan de opleiding, verzorgen de opleiders een examen, dat door één van de exameninstellingen wordt afgenomen. Zij bezorgen u nadien het behaalde certificaat en de bijhorende resultaten.

Heeft u geen behoefte aan het volgen van een opleiding en wenst u toch het certificaat te behalen, dan kunt u via online examinering het examen afleggen.